aero-engineering engidioma espidiomas cat  
     
sistema-de-propulsio-aeri
programa-d-investigacio-freenoxsistema-de-propulsio-freenox

Sistemes de propulsió

El programa de recerca FREENOX persegueix el desenvolupament d’una família de turbofans amb òptima relació pes-empenta, que permet-hi una millora en l’efectivitat dels motors aeronàutics.Més concretament FREENOX pretén una millor eficiència en els motors aeris, millorant la combustió, reduint el consum de carburant i disminuint la contaminació acústica i mediambiental. La unió d’un conjunt de noves tecnologies patentades en el transcurs del programa permet l’optimització de tots els processos portats a terme durant el cicle termodinàmic de Brayton.

Del conjunt total de noves tecnologies, sis d’elles són les màximes responsables de la millora en l’eficiència del motor:

Sistema de reacció endotèrmica (ERSystem®) incloent el ESM®, Engine System Manager (Sistema de control del motor)

Cambres de combustió NG (Nova Generació)

Compressor de baixa pressió LPC “Booster” (Centraxcompressor®)

Sistema per impulsar el Fan (FAPS®, Fan Propulsion System)

Sistema de propulsió central (CCU®, Central Compression Unit)

Tobera de propulsió (AdIEN Turbine®, Advanced Internal Exhaust Nozzle)

Oficina Tècnica i R+D. Parc Tecnològic del Vallès, Avd. Universitat Autònoma, 23 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - Spain
Tf: +  34   935  944  700. Fax: 34  935  801  102.
 info@aeengines.com

AERO ENGINEERING 2014 ®
AVÍS LEGAL