aero-engineering engidioma espidiomas cat  
     
sitemes-de-qualitat-daire
AERO ENGINEERING: dedicats al desenvolupament i recerca de projectes tecnològics en àrees del sector ambiental.
oxigenia-sistema-desterilitzacion

OXIGENIA presenta l’estat de l’art més avançat del mercat en l’eliminació de toxines aèries d’origen biològic mitjançant l’ús d’agents esterilitzadors, que es troben presents de forma natural a l’atmosfera i que es recreen en un entorn controlat pel seu ús en espais interiors.

OXIGENIA és totalment innocu i no genera cap tipus de residu o producte secundari.

El nostre procés patentat de generació d’un Plasma Fred Catalític Oxidant filtra i elimina tant bio-toxines presents a l’aire com elements volàtils tòxics. El nostre mètode ens permet assegurar una eficiència energètica màxima, alt rendiment en la purificació de l’aire i gran flexibilitat per ser adaptat a qualsevol espai i/o necessitat.

sistema-oxigenia-aero

En la actualitat, comptem amb dues línies d’aplicació del nostre sistema:

1 OXIGENIA AERO: L’eficiència de la nostra tecnologia ens ha portat a ser pioners en sectors tant exigents com l’aeronàutic, on estem en fase de desenvolupament i prova d’adaptació del nostre procés per aeronaus del sector civil. L’objectiu d’Oxigenia Aero és assegurar una qualitat d’aire excel•lent en vol i minimitzar l’impacte de malalties de contagi per via aèria així com i simptomatologies relacionades amb la qualitat de l’aire (tant a nivell físic com psicològic).

Liderant el programa Oxigenia Aero en el marc de la convocatòria INNPACTO, amb el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat de l’estat Espanyol, i en cooperació amb tres empreses privades, dos centres tecnològics i dues universitats, actualment estem en fase de finalització dels primers prototips sobre avions civils de categoria executiva (avions de caire privat de fins a 15 places).

projecte-finançat-pel-govern-dEspanya

OXIGENIA AERO no només és un gran avenç respecte les prestacions de qualitat d’aire que existeixen en l’actualitat dintre de les cabines de les aeronaus, sinó que presenta també un nou sistema de control digitalitzat a temps real de la qualitat de l’aire, que gestiona tot el sistema de neteja i filtrat adaptant-se a qualsevol condició que pogués presentar-se durant el vol i que notifica a través del sistema de control preventiu de qualsevol anomalia que pogués sorgir.

2 OXIGENIA HABITAT: aquesta línia d’investigació presenta l’adaptació del procés a diferents aplicacions industrials i comercials, fent possible la seva integració en sistemes de conducte i sistemes de condicionament d’aire.

La seva versatilitat i baix consum ens ha permès desenvolupar aplicacions per a qualsevol tipus de sector i de necessitat, essent de gran utilitat en sistemes instal•lats o en els aparells de condicionament des del seu origen.

sistema-oxigenia-habitat
sistemas-de-monitorización

SISTEMES DE MONITORITZACIÓ D’AIRE 

En l’àmbit tècnic, incloent-hi als grans fabricants d’aparells de condicionament d’aire, existeix un gran debat sobre el procediment o fórmula més adient per estandarditzar l’avaluació de la qualitat de l’aire. Avui dia existeixen diferents criteris, com mesurar la concentració d’un determinat gas que serveix com indicador, o d’altres indicadors entre els quals trobem la percepció de la qualitat de l’aire en ser respirada per les persones.

Per a mantenir la qualitat de l’aire en interiors és imprescindible tant la correcta lectura de diverses variables ambientals com una vàlida interpretació. Amb aquesta informació es fa viable la comunicació amb els sistemes de tractament d’aire i la gestió integral de l’aire d’una manera eficient, que impedeixi l’ús de recursos innecessaris tot i assegurant unes condiciones adequades a cada situació que es pugui presentar-hi.

Aero engineering dissenya i desenvolupa sistemes per la monitorització de l’aire partint dels requisits específics dels nostres clients, així com els dels grups d’interès identificats per a cada projecte, i utilitzant l’últim estat de l’art disponible: nanotecnologia, lectura en temps real i autogestió de sistemes de condicionament i esterilització.

Oficina Tècnica i R+D. Parc Tecnològic del Vallès, Avd. Universitat Autònoma, 23 - 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - Spain
Tf: +  34   935  944  700. Fax: 34  935  801  102.
 info@aeengines.com

AERO ENGINEERING 2014 ®
AVÍS LEGAL